whos.amung.us

poniedziałek, 5 października 2015

Rozważania różańcowe - Tajemnice Światła

Autor: ks. Jan Dobrowolski

Pamiętam, jak podczas przedszkolnej katechezy kolorowałem z zapamiętaniem trójdzielny obrazek, gdzie koronka różańca łączyła scenę Narodzenia, Ukrzyżowanie oraz Zmartwychwstanie. Z powagą i zadowoleniem stwierdziłem, że każdej z tych scen trzeba wyznaczyć trochę inne kolory, by oddać ich znaczenie. Nieco później dowiedziałem się, również ku swojemu zadowoleniu, że sto pięćdziesiąt Pozdrowień Anielskich symbolizuje wszystkie psalmy z Biblii. Trine omnium perfectum – Wszelka trójca jest doskonała, jak mawiali Rzymianie. Gdy papież Jan Paweł II zaproponował, by poszczególni wierni i wspólnoty rozważyły, czy nie rozszerzyć różańca o Tajemnice Światła, wielu katolików uznało to za „reformę”, która jakoś unieważnia wcześniejszy różaniec. Nie jest tak, papież użył delikatnych słów, świadom powagi tradycji, jaka stoi za trójdzielnym podziałem tajemnic. Mimo to, jest w tych dodatkowych, trochę „doczepionych” tajemnicach piękno i mądrość – mówią wszak o Chrystusie, który głosił Ewangelię. Oto propozycja rozważań tych tajemnic na dziś:

Chrzest Jezusa w Jordanie
Chrzest Jezusa jest objawieniem Jego uniżenia, boskiej pokory. Ewangelista, gdy mówi, że „światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła”, mówi właśnie o zstąpieniu prawdziwej Światłości między nas. Nieskończona jest pokora, cierpliwość Pana; nie tylko, gdy daje się ochrzcić grzesznemu człowiekowi, lecz także wtedy, gdy sam przychodzi do grzesznika w sakramentalnym ukryciu chrztu czy spowiedzi.

Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
W obecności Chrystusa w Kanie Galilejskiej widzimy jego oddanie i wyrzeczenie. Zbawiciel rezygnuje z normalnej drogi człowieka, z trudu i radości posiadania domu i rodziny. Sam ostrzeże człowieka, który bez namysłu chce za Nim podążać: „Lisy mają nory, a ptaki powietrzne – gniazda. Lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł skłonić”. Cudowne wino, będące lekarstwem na nieszczęście nieudanego wesela przypomina jednak, że także Chrystus ma Swoje tajemnicze Gody Baranka, na które i my jesteśmy zaproszeni.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Błogosławione niech będą stopy Zbawiciela! Jezus jest gorliwym Wędrowcem na drogach Galilei, a jego wędrówka jest szukaniem nas. Dziś Chrystus szuka nas w słowie Ewangelii, które opada codziennie na Kościół jak rosa na wzgórze, z którego głosił On Błogosławieństwa, również to: „Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie!”

Przemienienie na górze Tabor
Najczęściej Jezus wspinał się na górę, by znaleźć dobre miejsce na modlitwę. Tamtego pamiętnego razu zabrał jednak ze sobą wybranych uczniów, spotkał się też z prorokami Starego Testamentu. Tajemnica, która została im tam objawiona, jest sercem modlitwy. Bóg, do którego mamy się modlić, nie jest samotny. Jest nie tylko Jednością, lecz i Trójcą. Przemienienie to proroctwo śmierci – Bóg zada śmierć ludzkiej samotności, którą rodzi grzech.

Ustanowienie Eucharystii
Tajemnica pierwszej Mszy świętej, w której Chrystus uobecnił Swoją Paschę, mającą się dokonać nazajutrz na krzyżu, to tajemnica Bożego panowania nad czasem. Jezus wypełnia Swoje ziemskie życie, jednocześnie dotykając życia wszystkich nas. Każdy, kto przyjmuje Jego Ciało, bierze też w siebie Jego Światło. Tak, powoli, Bóg pragnie zmienić i zbawić świat.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz